اوراق گام تامین نیاز مالی

اوراق گام راهی برای تامین نیاز مالی

مدیرکل دفتر تامین منابع مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:
سیاست وزارتخانه سوق دادن صنایع مختلف به استفاده از ابزارهای نوین مالی است . در این راستا، با همکاری بانک مرکزی، تامین مالی صنعت نساجی بوسیله اوراق گام اجرایی می‌شود.

 

 نعمت‌الله شهبازی در نشست مشترک بهره‌گیری ازابزارگواهی اعتبارمولد(گام)در زنجیره‌های تولیدی صنعت نساجی، در محل انجمن صنایع نساجی ایران افزود:

واحدهای صنعتی فعال درزنجیره صنعت نساجی می‌توانندبرای کمک به تامین بخشی ازسرمایه درگردش مورد نیازازگواهی اعتبارمولد گام استفاده کنند.

وی افزود: شبکه بانکی به دلیل رشد شدید هزینه‌های تولید، امسال توان و ظرفیت پاسخ‌گویی به همه نیازهای واحدهای تولیدی به تسهیلات را ندارد . متنوع سازی ابزارهای تامین مالی بخش تولید امری ضروری و مورد تاکید همه کارشناسان است.

شهبازی گفت: اوراق گام فرصت مناسبی برای صنایعی مانند قطعه‌سازی ، نساجی و غیره است که می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

وی توضیح‌داد: نزدیک به سه‌هزار میلیارد تومان مصوبه انتشار اوراق گام برای تامین سرمایه در گردش زنجیره قطعات خودرو اخذ شده و زنجیره‌های فرش ماشینی، نساجی، ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی در حال پشت سرگذاردن این مسیر قرار دارند.

براساس این گزارش، معاون دفتر اعتبارات بانک مرکزی نیز در این نشست گفت:

گواهی اعتبار مولد (گام)که از ابزارهای مورد تایید بانک مرکزی و بازار سرمایه است. به عنوان ابزاری دوگانه دربازار پول و بازارسرمایه،امکان تامین نقدینگی وسرمایه درگردش واحدهای تولیدی راخواهد داشت.

«عمرانی» افزود: ضمانت کامل بانک‌های عامل موجب می شود که ریسکی متوجه دارندگان اوراق نخواهد شد.

مزیت اصلی اوراق گام احیای خرید اعتباری در زنجیره‌های تولید بوده که با توجه به اینکه کارمزد انتشار یک بار قابل پرداخت است، در صورت مدیریت درست و شناسایی زنجیره‌ها امکان نقل و انتقال بدون کارمزد و در نتیجه کاهش هزینه‌های مالی بنگاه‌های تولیدی فراهم می‌شود.

باتشکر

منبع : وبسایت خبری ایرانا

 

⇒ سایر مطالب ⇐