اوراق گام تامین نیاز مالی

اوراق گام راهی برای تامین نیاز مالی

مدیرکل دفتر تامین منابع مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست وزارتخانه سوق دادن صنایع مختلف به استفاده از ابزارهای نوین مالی است . در این راستا، با همکاری بانک مرکزی، تامین مالی صنعت نساجی بوسیله اوراق گام اجرایی می‌شود.    نعمت‌الله شهبازی در نشست مشترک بهره‌گیری ازابزارگواهی اعتبارمولد(گام)در زنجیره‌های تولیدی صنعت نساجی، در …

اوراق گام راهی برای تامین نیاز مالی ادامه »