صنایع راهبردی کشور در حال توسعه

صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت

محسن ترحمی، سرپرستی دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت را برعهده گرفت.

 

به گزارش سرویس خبر و گزارش نساجی امروز:

محسن ترحمی بنا بر حکم مهدی صادقی نیارکی- معاون امور صنایع وزارت صمت- به‌عنوان سرپرست دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی این وزارتخانه منصوب شد.

دکتر محسن ترحمی

پیش از این، افسانه محرابی به‌عنوان مدیرکل دفتر مذکور به فعالیت می‌پرداخت.

 

 

⇒ سایر مطالب ⇐