آزادسازی ترخیص کالاهای ممنوعه

آزادسازی ترخیص کالاهای ممنوعه

 معاون فنی گمرک ایران درباره موضوع آزادسازی ترخیص کالاهای ممنوعه گفت :
طی پیگیری های صورت گرفته، امکان ترخیص و آزادسازی کالاهای ممنوعه و آن دسته از کالاهای گروه چهار(واردات ممنوع) که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و قبل و یا حتی بعد از تاریخ ممنوعیت تأمین ارز شده باشند، بدون قید زمانی فراهم شده است. در مورد ترخیص ثبت سفارش های بدون انتقال ارز نیز به زودی تصمیم گیری می شود.

از سال۱۳۹۷و با تغییرشرایط ارزی و محدودیت های اعمال شده،واردات کالاهای گروه چهارکه عمدتاً مصرفی و غیرضرورهستند،ممنوع شد. اماقبل ازممنوعیت،بیش از۷۰میلیون یورو ازاین کالاها واردگمرک و بنادر شده بود که باتوجه به محدودیت های ارزی،با واردات آن هامخالفت ومتوقف شد.

به گزارش سایت نساجی امروز، در حالی انتقاداتی نسبت به ترخیص این قبیل کالاها وجود داشت که مسئولان گمرک اعلام کرده بودند تمام این اقلام قبل از ممنوعیت واردات به گمرک و بنادر آمده و صاحبان آن ها علیرغم حقوق مکتسبه ایجاد شده نتوانسته بودند در مهلت قانونی نسبت به ترخیص  اقدام کنند.

به هرصورت،طی مذاکرات صورت گرفته ازسال گذشته و در۲۹بهمن سال۱۳۹۸تا۲۶شهریورماه امسال، در دو دوره زمانی فرصتی برای ترخیص کالاهای گروه چهار طبق شرایطی تعیین شد که بخشی ترخیص و همچنان بخش دیگری باقی مانده بودند. در بین آنها اقلام با ثبت سفارش بانکی و بدون انتقال ارز وجود داشت، در عین حال که خارج این اقلام نیز بودند کالاهای با ثبت سفارش بانکی که در ترخیص با ابهاماتی مواجه بود.

جزئیات ترخیص کالاهای با ثبت سفارش بانکی

طبق تازه ترین اعلام ارونقی – معاون فنی گمرک ایران : در مورد ترخیص کالاهای گروه چهار با ثبت سفارش بانکی تصمیماتی اتخاذ شده و برای آن دسته که دارای ثبت سفارش بدون انتقال ارز نیز هستند در ادامه تصمیم گیری خواهد شد.

وی اعلام کردکه باموافقت های صورت گرفته،امکان ادامه فرایندتجاری اعم ازتمدید،ویرایش یاترخیص برای آن دسته که دارای ثبت سفارش بانکی بوده وچه قبل یا بعد از تاریخ ممنوعیت تأمین ارز شده باشند، فراهم شده است. چنانچه بانک عامل به صورت کتبی و صراحتاً تأمین ارز را تأییدکند،امکان ادامه فرایند تجاری و ترخیص، به صورت بانکی مقررخواهدبود.

وی تأکیدکردکه ثبت سفارشات اخذشده ازاین محل مشمول قیدزمانی برای ترخیص نیست وصاحبان کالامیتواننداز روزشنبه۲۵بهمن ماه برای ترخیص کالاهای خوداقدام کنند.

بدون انتقال ارز به زودی تعیین تکلیف می شود

معاون فنی گمرک ایران در رابطه با اینکه وضعیت کالاهایی که ثبت سفارش آن ها بدون انتقال ارز بوده، چگونه خواهدشدنیزتوضیح داد:

که دراین رابطه وبراساس مصوبه هیأت وزیران و اصلاحیه بعدی آن در۲۹بهمن ماه سال گذشته،کالاهایی که دارای ثبت سفارش بوده و بارنامه یا قبض انبار آن ها قبل از اردیبهشت ماه سال گذشته صادر شده بود امکان ترخیص به صورت بدون انتقال ارز را داشتند.

صاحبان کالا می توانستندبا پرداخت حقوق ورودی ودوبرابر سودبازرگانی تا ۲۶ شهریورماه نسبت به آن اقدام کند.

وی بابیان اینکه ادامه فرایندترخیص کالاهای گروه چهاربا ثبت سفارش بدون انتقال ارز ازپایان مهلت تعیین شده دیگرامکان پذیرنبود یادآورشد:

 مذاکراتی دراین رابطه صورت گرفته که درصورت موافقت هیأت وزیران وتمدید زمان،امکان ترخیص این کالاهانیز وجودخواهدداشت.

گفتنی است؛درمدت اخیردرموردکالاهایی که قبل ازممنوعیت واردگمرک شده بودندحواشی وجودداشته و صاحبان کالا بارها خواستار تعیین تکلیف این کالاها شدند.درحالی که بعدازورودکالا به دلیل تغییرشرایط،باوجودمجوزهای صادره وحقوق مکتسبه ای که برای صاحب کالا ایجاد شده بودامکان ترخیص پیدا نکردند.

در کنار گروه چهار اقلام گروه ۲۷ نیز قرار دارند که اولویت ارزی غیر فعال داشته و امکان ترخیص ندارند. دربین اقلام این گروه ها کالاهای فاسدشدنی نیز قراردارد که درنتیجه عدم تعیین تکلیف درآستانه فساد قرار گرفته اند.

با تشکر

بیشتر مطالعه کنید : شرایط ترخیص کالا

⇒ سایر مطالب ⇐