شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرش ماشینی،  از اوایل سال 93 با یک هدف اصلی و کلّی یعنی «تأمین منافع جمعی تمامی اعضای شرکت تعاونی »، فعّالیت خود را آغاز نموده است. با توجه به اینکه منطقه صنعتی آران و بیدگل بزرگترین قطب تولیید فرش ماشینی در ایران به شمار میروند، تأسیس چنین مجمعی بسیار ضروری به نظر میرسید. این شرکت تعاونی کار خود را با 20 عضو آغاز نموده و در حال حاضر بیش از 30 عضو دارد.

 اهداف شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرش ماشینی:

 –ترویج و تحکیم مشارکت ،همکاری و تعاون در بین تولید کنندگان فرش ماشینی .

– تامین نیازهای مشترک اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی اعضا.

– بازاریابی ،خرید و فروش ،صادرات و واردات و عرضه تولیدات به صورت مشترک .

– برپایی نمایشگاه ها و یا مشارکت در برپایی نمایشگاه های داخلی و بین المللی .

– ارائه خدمات اداری – مالی – حسابداری و حسابرسی به شرکت های عضو .

– ایجاد خرد جمعی برای رقابت در بازار فروش .

– افزایش توان و سرمایه برای خرید مواد اولیه و ماشین آلات .

– افزایش توان مشارکتی برای حضور در مجامع صنفی برای دفاع از مصالح جمعی .

– کاهش هزینه های مشترک .

شرایط عضویت در شرکت تعاونی تولییدکنندگان فرش ماشینی :

عضویت در این شرکت تعاونی منوط به داشتن شرایط و رعایت ضوابطی است که همه اعضا باید نسبت به آن متعهّد باشند:

– مالکیّت شرکت تولیدی فرش با پروانه بهره برداری معتبر
–  ارائه لیست بیمه ی کارمندان و کارگران شرکت

– ترجیحا دارا بودن کارت بازرگانی
–  پرداخت مبلغ 2 میلیون تومان به صندوق ذخیره شرکت تعاونی
– بر تمامی اعضا واجب است که آیین نامه ی اخلاقی-تجاری شرکت تعاونی تولییدکنندگان فرش ماشینی را امضا نموده و نسبت به آن پایبند باشند.
– شرکت دادن و پرداختن به تمامی مباحث سیاسی، جناحی, قومیّتی، منطقه ای و … در این شرکت تعاونی ممنوع بوده و هدف از تشکیل این شرکت تعاونی صرفا پیگیری و تأمین منافع جمعی صنف تولییدکنندگان فرش ماشینی منطقه میباشد.

* منافع جمعی مذکور شامل پیگیری و تأمین منافع در مقابل ادارات و ارگانهای دولتی ( همچون تأمین اجتماعی، اداره صنایع، شهرداری ها و..) ، فروشندگان مواد اوّلیه، خریداران محصولات و آگاهی از وضعیت بازار میباشد.
** تمامی تولییدکنندگان فرش ماشینی در سراسر ایران که شرایط فوق را داشته باشند میتوانند درخواست عضویت در این شرکت تعاونی را به هیئت مدیره شرکت تحویل نمایند.

*** عضویت در شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرش ماشینی، منوط به تأیید از سوی هیئت مدیره خواهد بود.

 آیین نامه صنفی شرکت تعاونی :

-احترام کامل به قوانین حقوقی حاکم برکشور و تبعیت کامل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

– رعایت کامل مقررات اساسنامه شرکت تعاونی تولید کنندگان فرش ماشینی در کلیه مراحل عضویت .

-از آنجا کعه شرکت تعاونی تولید کنندگان فرش ماشینی جهت تقویت بنیه اقتصادی تولیدکنندگان فرش ماشینی ایجاد شده است متعهد می شوم در کلیه مراحل حضور خود در شرکت تعونی با احترام کامل و سعه صدر با همکاران خود رفتار نموده و از ورود هرگونه مسائل حاشیه ای خارج از دستور جلسه خودداری نمایم .

– تعهد کامل اخلاقی نسبت به صنفی بودن شرکت تعاونی .

– اجتناب و خودداری از هر گونه کار سیاسی و جناحی و غیر صنفی .

– خودداری از ورود به کلیه مسائل منطقه ای و حاشیه ای که به هر نحو فعالیت اقتصادی شرکت تعاونی را تحت تاثیر جانبی قرار دهد .

– حضور موثر در جلسات که به هر نحو به اهداف و منابع مشرک اعضاء شرکت تعونی تولیدکنندگان فرش ماشینی کمک نماید .

– همراهی و حمایت از مصوبات هیئت مدیره و حضور فوری در مواقع اضطراری در جلساتی که هیات مدیره تشخیص داده است .

– عدم اصرار بر نظر خاص خود در مواقعی که با نظرات جمع موافق نیستم و احترام کامل به رای اکثریت حاضردر جلسات طبق اساسنامه شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرش ماشینی .

– حفظ اسرار و اطلاعات مربوط به شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرش ماشینی مخصوصا در جاهایی که مربوط به منافع سهامداران شرکت می باشد .

– شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرش ماشینی کاملا صنفی بوده و دفاع از حقوق تولید کنندگان فرش ماشینی و کوشش در رفع مشکلات آنها در تمامی زمینه ها و مذاکره  و رایزنی با ارگان های دولتی در جهت کمک به صنعت فرش ماشینی که اقتصاد شهرستان به آن وابسته است را در اولویت قرار میدهد .

با تشکر

هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرش ماشینی