سهامداران شرکت پلی اکریل ایران

سهامداران پلی اکریل ایران

هیات مدیره شرکت پلی اکریل طی شفاف سازی مورخ ۲۵ بهمن اعلام نمود :

پیرو اعلام آمادگی تحویل کارخانه های شرکت پلی اکریل ایران،جلسه ای در این خصوص به دعوت خاتمی رییس هیات حمایت ازصنایع دروزارت صمت برگزارگردید.

ظرف مدت ۴۸ ساعت بیش از ۵۰۰۰ نفر از  از حامیان صنعت نساجی کشور و سهامداران شرکت پلی اکریل ایران، با شرکت در یک کارزار مردمی  و امضای یک نامه آنلاین خطاب به وزیر صمت، درخواست داشتند که کارخانه های  شرکت پلی اکریل تحویل هیات مدیره منتخب مجمع عمومی سوم دیماه این شرکت بر اساس ماده ۱۰ قانون حمایت از صنایع گردیده و همچنین خواستار اعلام برنامه عملیاتی و زمانبندی‌شده جهت تحویل کارخانه‌ها به هیئت مدیره شرکت شدند.

یکی از ویژگی‌های اکثر سهامداران شرکت پلی اکریل ایران بی‌تفاوت نبودن آنها نسبت به مسائل داخل شرکتی است که در آن سهامدار هستند، موضوعی که بسیار متفاوت از اکثر شرکتهای بورسی است. به عبارت دیگرسهامداران این شرکت صرفا یک نگاه سودجویانه به سهامداری خودندارند ودغدغه آنها شفافیت در مسائل شرکت بوده است .

اتحادسهامداران پلی اکریل دربیان خواسته های خود به نهادها و مراجع ذیصلاح بارها دیده شده است به نحوی که درچندین نوبت کمپین وکارزارهای ایجادشده،توجه رسانه هانیز به موضوعات این شرکت جلب شده است.

جهت مطالعه متن نامه کلیک کنید . 

با تشکر

منبع : نساجی امروز

مقالات مرتبط : اعضای هیات مدیره شرکت پلی اکریل ایران 

⇒ سایر مطالب ⇐