سامانه جامع تجارت برای صادرکنندگان

سامانه جامع تجارت در خدمت صادرکنندگان

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ظرفیت‌های موجود در سامانه جامع تجارت گفت:

دغدغۀ ارائۀ خدمات برخط به صادرکنندگان با همکاری و تعامل کامل سازمان توسعه تجارت ایران، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دفتر مقررات صادرات و واردات رفع خواهد شد.

حمید زادبوم در جلسه با قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی و مدیران مرکز توسعه تجارت الکترونیک اظهار داشت:

با رفع دغدغۀ ارائۀ خدمات برخط به صادرکنندگان با همکاری و تعامل کامل سازمان توسعه تجارت ایران، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دفتر مقررات صادرات و واردات، شاهد توسعۀ بیش از پیش صادرات غیرنفتی خواهیم بود.

وی با اشاره به ضرورت فرماندهی واحد در تجارت خارجی کشور افزود:

با صدور کارت بازرگانی ازطریق سامانه جامع تجارت ،ضمن ایجاد شفافیت درفرآیند صدور و تمدید،دغدغه‌های صادرکنندکان کاهش می یابد.انجام استعلامات صدور و تمدید و امورمرتبط باکارت بازرگانی به صورت برخط،دقت و سرعت بیشتری به فرآیندمی‌بخشد.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت:

پس از تصویب و اجرایی شدن مصوبه کمیته هفتاد و هفتمین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درحوزه ایفای تعهدات ارزی صادرکنندکان و دستورالعمل تکمیلی آن،بخش بزرگی ازمشکلات صادرکنندگان دراین زمینه رفع می شود.

با انعطاف درنظرگرفته شده در روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، انتظار می‌رود روند آن سرعت بیشتری را تجربه کند.

باتشکر

منبع : نساجی امروز

⇒ سایر مطالب ⇐