تولید طلای سفید رو به افزایش

تولید طلای سفید(پنبه)روبه افزایش

دیر عامل صندوق پنبه در مورد تولید طلای سفید گفت:

برآورد‌ها حاکی از آن است که امسال از مجموع وش تولید شده،۹۰ هزارتن پنبه قابل عرضه به صنایع نساجی استحصال شود.

محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه، با اشاره به اینکه برداشت پنبه به پایان رسیده است، اظهار کرد:

هم اکنون مقداری وش دست کشاورزان است که در اسرع وقت باید تحویل کارخانجات پنبه پاک کنی دهند.

وی افزود:بنابرآمار تا تاریخ۱۵بهمن،۲۱۰ هزارتن وش وارد کارخانجات پنبه پاک کنی مجاز شد. سال قبل این رقم۱۵۲هزارتن بودکه با این وجود انتظار می‌رود که با تحویل مابقی،این رقم به۲۲۰تا۲۳۰هزارتن برسد.

کاویانی ادامه داد: برآورد‌ها حاکی از آن است که از ۲۱۰ هزار تن وش، ۷۴ هزار و ۸۰۰ تن پنبه تصفیه شده قابل عرضه به صنایع نساجی بدست آمده است .

با رسیدن وش به ۲۳۰ هزار تن،۹۰هزارتن پنبه تولید خواهد شد . با احتساب  ۵۵۰۰ تن پنبه محلوج سال قبل، بالای ۹۰ هزار تن پنبه قابل عرضه به صنایع نساجی است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ۶۲ هزار و ۸۰۰ تن پنبه به کارخانه‌های پنبه پاک کنی حمل شده است، بیان کرد:مابقی در ماه‌های آتی توسط صنایع نساجی خریداری و حمل می‌شود.

به گفته وی، سال گذشته در این تاریخ ۳۸ هزار تن پنبه داخلی جذب صنایع نساجی شد . امسال به علت کاهش واردات به کمتر از۲۸هزارتن،صنایع تا حدودزیادی پنبه تولید داخل را خریداری کردند.

وی از افزایش ۱۰ درصدی سطح زیر کشت پنبه در سال آینده خبر داد و گفت:با اعلام‌نرخ منطقی و متناسب با هزینه‌های تولید زراعت پنبه امیدواریم که نیاز صنایع نساجی رادر داخل تامین کنیم.

مدیر عامل صندوق پنبه با بیان اینکه واردات پنبه امری اجتناب ناپذیر است، گفت:

طی ۲ سال اخیر صنایع نساجی ماشین آلات جدید وارد و راه‌اندازی کردند که با این وجود نیاز صنعت نساجی به ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تن رسیده که با احتساب تولید ۹۰ هزار تنی، مابقی نیاز کشور باید از این طریق واردات تامین شود.

کاویانی درپایان مشکلات متعددنظیر واردات بی رویه،قیمت گذاری نامناسب و قاچاق پوشاک را علت اصلی واردات پنبه دانست و گفت:

با توجه به پتانسیل کشور این امکان وجود دارد که طی یک‌برنامه منسجم مجدد به خوداتکایی تولید طلای سفید برسیم.

باتشکر

منبع : وبسایت نساجی امروز

بیشتر مطالعه کنید : مشکلات صنعت نساجی ایران 

⇒ سایر مطالب ⇐